MAIN MENU >

> NewsDetail

กันตพงศ์ พุ่มอยู่
13 Sep 2017

โครงการ'อวดดีอาชีวะ ปี3' จากเด็กช่างสู่นักคิดสร้างสรรค์และสื่อสาร


จากโครงการอวดดี-ดี อาชีวะ ปี 1 และปี 2 ที่ผ่านมา สร้างความสำเร็จความภาคภูมิใจให้กับชาวอาชีวศึกษามากมาย โครงการ "อวด-ดี อาชีวะ 3" จึงได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
          การเปิดตัวโครงการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อวด-ดี อาชีวะ 3" ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง ประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี หมดเขตส่งผลงานรอบแรกวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการจะคัดกรองผลงานตัดสินรอบแรกเพื่อให้นักเรียนนำเอาผลงานไปพัฒนาปรับปรุงและส่งเข้ามาในรอบสอง หลังจากนั้นคณะกรรมการจะสัดสินคัดเลือกและจะมีการประกาศผลรางวัลใน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Crystal Design Center ห้อง Grand Ballroom (CDC) สำหรับการประกวดโครงการ อวด-ดี อาชีวะ 3 จะมีการประกวด ภาพยนตร์สารคดีและสารคดี อวด-ดี อาชีวะ เพื่อชิงทุนการศึกษา 450,000 บาท