MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมบทความจากคอลัมน์ “คนเดินตรอก” ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งจะสะท้อนปฏิกิริยาของกูรูเศรษฐศาสตร์ไทยท่านนี้กับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้อเขียนจากหนังสือเล่มนี้ คงจะสะท้อนปฏิกิริยาโต้ตอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านและผู้ติดตามข่าวสารภาวการณ์ต่าง ๆ ของเมืองไทยไม่ควรพลาด
Author : กระทรวงสาธารณสุข, การแพทย์ทางเลือก, สิริพิมล อัญชลิสังกาศ
Publishing Date : Aug 07, 2017
การฝึกโยคะ ควรฝึกกับครูสอนที่ได้มาตรฐานและมีทักษะในการฝึก และผู้ฝึกมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึกท่าต่างๆ
Author : จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
Publishing Date : Oct 19, 2018
Author : ไมเคิล ไรท
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมภาพแผนที่ในประวัติศาสตร์โลกและในสยาม นำเสนอด้วยภาพสี่สีสวยงาม พร้อมคำอธิบายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผนทางแรกร่างขึ้นในโลก แผนที่โลกพุทธศาสนา และแผนที่เดินเรือตามชายฝั่ง
Author : สุจิตต์ วงษ์เทศ, & พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : วีรพงษ์ รามางกูร
Publishing Date : Jan 29, 2018
บทวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคมในช่วงปี ๒๕๕๐ โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ชัดเจนและเที่ยงตรง ด้วยประสบการณ์จากตำแหน่งสำคัญ อาทิเช่น คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ฯลฯ
Author : กลุ่มพิทักษ์รักราชันย์
Publishing Date : Aug 24, 2017
หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราชมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยได้รวบรวมพระราชดำรัสและพระราชอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากคำบอกเล่าของผู้ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและจากสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังว่า ผู้อ่านจะได้นำเรื่องราวความประทับใจที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ บอกกล่าวเล่าขาน เพื่อให้พระบารมีของพระองค์ท่านอยู่คู่กับคนไทยตลอดกาล
Author : อาจารย์อู๋
Publishing Date : Aug 07, 2017
รวมสุดยอดสูตรลับเรียนเก่งราคาประหยัด แม้ไม่ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐี แต่ก็ร่ำรวยเกรดสี่ได้อย่างสบาย
Author : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Publishing Date : Jan 15, 2018
Author : โครงการรักเดิน, สสส., หมอชาวบ้าน
Publishing Date : Aug 07, 2017
เดินศาสตร์ คู่มือเพื่อการ "เดิน" การเดิน มิใช่เพียงแค่ เดินเดิมๆ อีกต่อไป เพราะการเดิน คือ หนทางสู่สุขภาพที่ดี ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ภายในเล่มนอกจากเรื่องราวของ "เดิน" แล้ว ยังมีเรื่องราวของการกินที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แถมท้ายด้วยเทคนิคคลายเครียดด้วยตนเองอย่างง่ายแสนง่าย
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs" จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู้บริหารของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน
Author : ดร. ศานติ ภักดีคำ
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "เขมรรบไทย" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของ "ดร.ศานติ ภักดีคำ" ผู้เขียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏทั้งในเอกสารไทย เอกสารของกัมพูชา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทและที่มาที่ไปของสงครามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมุมมองและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงครามในประวัติศาสตร์ ซึ่งน่าจะช่วยเปิดประเด็นให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทความสัมพันธ์และสงครามระหว่างไทย-กัมพูชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง
Author : ศานติ ภักดีคำ
Publishing Date : Jan 29, 2018
บทความเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองของกัมพูชาที่มีต่อไทยในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา เพื่อความเข้าใจกันและกันฉันท์เพื่อนบ้านและเครือญาติอุษาคเนย์
Author : กรมอนามัย
Publishing Date : Aug 07, 2017
อนามัยใกล้ตัว
Author : วรมน ดำรงศิลป์สกุล
Publishing Date : Jan 29, 2018
เจาะโลกออฟไลน์-ออนไลน์ วิธีขายแบบเมดอินไชน่าที่ใครๆ ต้องทึ่ง