MAIN MENU >

> Multimedia

  • View :
Author : GCFLearnFree
Author : TCDC
“ไม่มีพื้นที่ ไม่มีเวลา ไม่มีความรู้” คืออุปสรรคใหญ่ของคนเมืองจำนวนมากที่คิดอยากจะมีฟาร์มออร์แกนิกเป็นของตัวเอง สรธรรม เกตตะพันธุ์ และ ชิชาวัฒน์ วชิรสุวรรณ สองผู้ก่อตั้งฟาร์มฝัน จึงเกิดไอเดียสร้างโปรเจ็กต์ “Farm for Rent” เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งในฟาร์มให้ลูกค้าที่สนใจเช่าและทดลองทำเกษตรอินทรีย์ในแบบของตนเอง โดยมีฟาร์มฝันเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยเพื่อให้ฟาร์มในฝันของพวกเขาเป็นจริง