MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
Publishing Date : Jan 29, 2018
อธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆ อาทิ ตำนานพยากรณ์ที่ผิดพลาด พระพุทธสิหิงค์(ที่เชียงใหม่) พระมีหนวด ต่อนิ้วให้พระเจ้า กำแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน ตำนานต้นโพธิ์ ฯลฯ
Author : ล้อม เพ็งแก้ว
Publishing Date : Jan 29, 2018
นักอ่านหลายท่านอาจจะคุ้นกับบทสรุปที่ว่า สุนทรภู่เป็น “อาลักษณ์ขี้เมา” แต่หากได้อ่านอย่างมีวิจารณญาณก็จะได้คำตอบว่าท่านเป็นอาลักษณ์ขี้เมาหรือ “อาลักษณ์เจ้าจักรวาล”
Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
Publishing Date : Jan 29, 2018
ว่าด้วยกระแสบริโภค/โพสต์โมเดิร์นของสังคมยุคปัจจุบัน ที่เข้าครอบงำจนวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์
Author : อนุสรณ์ ติปยานนท์
Publishing Date : Jan 29, 2018
สามัญชนในหลังฉากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึง กับมุมมองที่เเตกต่างต่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
Author : ไมเคิล ไรท
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมภาพแผนที่ในประวัติศาสตร์โลกและในสยาม นำเสนอด้วยภาพสี่สีสวยงาม พร้อมคำอธิบายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผนทางแรกร่างขึ้นในโลก แผนที่โลกพุทธศาสนา และแผนที่เดินเรือตามชายฝั่ง
Author : ดร. ศานติ ภักดีคำ
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "เขมรรบไทย" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของ "ดร.ศานติ ภักดีคำ" ผู้เขียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏทั้งในเอกสารไทย เอกสารของกัมพูชา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทและที่มาที่ไปของสงครามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมุมมองและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงครามในประวัติศาสตร์ ซึ่งน่าจะช่วยเปิดประเด็นให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทความสัมพันธ์และสงครามระหว่างไทย-กัมพูชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง
Author : ศานติ ภักดีคำ
Publishing Date : Jan 29, 2018
บทความเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองของกัมพูชาที่มีต่อไทยในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา เพื่อความเข้าใจกันและกันฉันท์เพื่อนบ้านและเครือญาติอุษาคเนย์
Author : Frankenstein (ePub)
Publishing Date : Aug 08, 2017
Frankenstein (ePub)
Author : -
Publishing Date : Aug 07, 2017
ญี่ปุ่น ฝ่าวิกฤตสู่อนาคต