MAIN MENU >

> eBook

  • View :
Author : จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
Publishing Date : Oct 19, 2018
Author : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
Publishing Date : Jan 29, 2018
อธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆ อาทิ ตำนานพยากรณ์ที่ผิดพลาด พระพุทธสิหิงค์(ที่เชียงใหม่) พระมีหนวด ต่อนิ้วให้พระเจ้า กำแพงเพชรกับสุโขทัยนอนไม่เหมือนกัน ตำนานต้นโพธิ์ ฯลฯ
Author : ล้อม เพ็งแก้ว
Publishing Date : Jan 29, 2018
นักอ่านหลายท่านอาจจะคุ้นกับบทสรุปที่ว่า สุนทรภู่เป็น “อาลักษณ์ขี้เมา” แต่หากได้อ่านอย่างมีวิจารณญาณก็จะได้คำตอบว่าท่านเป็นอาลักษณ์ขี้เมาหรือ “อาลักษณ์เจ้าจักรวาล”
Author : เสถียร จันทิมาธร
Publishing Date : Jan 29, 2018
หยิบยกตัวอย่างที่น่าสนใจจากบทบันทึกและหนังสือเล่มต่างๆ นับจากหลากหลายคัมภีร์กลยุทธ์จนถึงงานวรรณกรรมของล่อกวนตงในสมัยราชวงศ์หมิง มาพิเคราะห์อย่างมีตรรกะหาข้อสรุปจากความเป็นจริงเพื่อขับเน้นภาพลักษณ์ “โจโฉ” ในฐานะบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มิใช่เพียงแค่เรื่องสามก๊ก
Author : อนุช อาภาภิรม
Publishing Date : Jan 29, 2018
บทวิเคราะห์เจาะลึก ย้อนรอยกว่าร้อยปี ตั้งแต่ยุคสร้างชาติสู่การปฏิวัติสังคมนิยม จนกระทั้งสหภาพโซเวียตล่มสลาย และการฟื้นฟูประเทศสู่ก้าวย่างแห่งมหาอำนาจโลก
Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
Publishing Date : Jan 29, 2018
ว่าด้วยกระแสบริโภค/โพสต์โมเดิร์นของสังคมยุคปัจจุบัน ที่เข้าครอบงำจนวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์
Author : นายแพทย์ประเสริฐ
Publishing Date : Jan 29, 2018
ตามหาการ์ตูน
Author : หมอนัท คลินิกกองทุน
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน" เล่มนี้ จะตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องการใช้เงินของเรา ตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆ ลึกจนถึงระดับ "วิธีคิด" หรือ "มาย์เซ็ต" ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที เพราะเราทุกคนอยากมีชีวิตที่มั่นคง และฐานะทางการเงินที่มั่งคั่ง เราจึงเริ่มต้นหาทางรวยด้วยสารพัดวิธี ตั้งแต่การหยอดกระปุก ซื้อกองทุน เล่นหุ้น ทำประกันภัย และอื่นๆ อีกมากมาย เราใช้ชีวิตด้วยความคิดที่หลายๆ คนบอกว่า "แบบนี้นี่ละ...ดีที่สุดแล้ว" หรือ "เพราะเขาว่ามาแบบนี้..." หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคำตอบให้สำหรับคนที่อยากรู้ว่าตัวเอง "รู้จริง" หรือเปล่า โดย "หมอนัท คลินิกกองทุน" กูรูด้านการเงินและกองทุนจากเว็บไซต์ "Aommoney.com" จะมาไขข้อข้องใจผิดต่างๆ เหล่านั้นให้คุณรู้แจ้ง เพราะแม้เราจะฉลาดทุกเรื่อง แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง "การเงิน" ชีวิตก็อาจจะล้มได้!
Author : สาโรจน์ มณีรัตน์
Publishing Date : Jan 29, 2018
เปิดวิถีทางสร้างสรรค์งาน และวิธีขจัดปัญหาจากผลงานและวิถีชีวิตของบุคคลสำคัญหลากวงการ...เมื่อมนุษย์คนหนึ่ง ย่อมมีรากที่ต่างกัน การดำรงชีวิต การใช้ชีวิต และมุมมองต่อความสุขความทุกข์ต่างกัน ความคิดที่อุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ล้วนก่อเกิดจากมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ แล้วนำมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นรูปธรรมวันหนึ่ง คุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนมิตรแท้ที่ผู้เขียนทำหน้าที่เพียงสะพานทางความคิด โดยขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเลือกสิ่งใดไปปรับใช้กับชีวิตตัวเอง
Author : อนุสรณ์ ติปยานนท์
Publishing Date : Jan 29, 2018
สามัญชนในหลังฉากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึง กับมุมมองที่เเตกต่างต่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
Author : บก. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมผลงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้ของทุนไทย เนื้อหาในเล่มนำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน บอกให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุนนิยมไทยอย่างชัดเจน
Author : บก. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Publishing Date : Jan 29, 2018
ผลงานวิจัยในชุดโครงการวิจัย "โครงสร้างและพลวัตทุนไทย หลังวิกฤตเศรษฐกิจ" ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ได้นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน
Author : ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมบทความจากคอลัมน์ “คนเดินตรอก” ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งจะสะท้อนปฏิกิริยาของกูรูเศรษฐศาสตร์ไทยท่านนี้กับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้อเขียนจากหนังสือเล่มนี้ คงจะสะท้อนปฏิกิริยาโต้ตอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านและผู้ติดตามข่าวสารภาวการณ์ต่าง ๆ ของเมืองไทยไม่ควรพลาด
Author : ไมเคิล ไรท
Publishing Date : Jan 29, 2018
รวมภาพแผนที่ในประวัติศาสตร์โลกและในสยาม นำเสนอด้วยภาพสี่สีสวยงาม พร้อมคำอธิบายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผนทางแรกร่างขึ้นในโลก แผนที่โลกพุทธศาสนา และแผนที่เดินเรือตามชายฝั่ง
Author : ดร. ศานติ ภักดีคำ
Publishing Date : Jan 29, 2018
หนังสือ "เขมรรบไทย" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของ "ดร.ศานติ ภักดีคำ" ผู้เขียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏทั้งในเอกสารไทย เอกสารของกัมพูชา และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทและที่มาที่ไปของสงครามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมุมมองและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงครามในประวัติศาสตร์ ซึ่งน่าจะช่วยเปิดประเด็นให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทความสัมพันธ์และสงครามระหว่างไทย-กัมพูชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง